Tiệc liên hoan cho Viện nghiên cứu KHKT Lâm Nghiệp Nam Bộ

Tiệc liên hoan cho Viện nghiên cứu KHKT Lâm Nghiệp Nam Bộ
Đánh giá bài viết

Một số hình ảnh tổ chức tiệc lưu động tại Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Lâm Nghiệp Nam Bộ tại Bình Dương, được trang trí tại sảnh dưới của trụ sở.

tiệc tại nhà

tiệc tổ chức liên hoan cho Viện nghiên cứu khoa học lâm nghiệp tỉnh Bình Dương.

Tiệc liên hoan cho Viện nghiên cứu KHKT Lâm Nghiệp Nam Bộ
Đánh giá bài viết
BÌNH LUẬN

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

DỊCH VỤ NỔI BẬT