bếp

Tuyển dụng đầu bếp

Đầu Bếp Trưởng Nhà hàng lưu động Menu24h - Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt công việc Chúng tôi đang tìm kiếm một đầu bếp có kinh nghiệm và trình độ người có
Thuộc chủ đề: ,

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

VIDEO THỰC THỰC TẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT