gà chiên mắm

chân- cánh gà chiên mắm
Chân – cánh gà chiên mắm
Đánh giá bài viết

Chân – cánh gà chiên mắm

Món ăn đặc biệt chân gà Là một món ăn lạ (kỳ trân) và được liệt vào 8 món ăn quý (bát trân) dành riêng cho vua chúa và giới thượng
Thuộc chủ đề:

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

DỊCH VỤ NỔI BẬT