Gỏi củ hủ

dịch vụ nấu ăn-nấu tiệc tại nhà

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Củ hũ dừa là phần nằm sâu trong thân, bao gồm chồi non chưa nhú ra bên ngoài của lá và cuống lá. Để lấy được củ hũ thì phải
Thuộc chủ đề: , ,

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

VIDEO THỰC THỰC TẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT