món ăn ngon mỗi ngày

sò điệp cháy cạnh

Cồi sò điệp là phần cơ mô dùng đóng mở chai vỏ trên dưới của con dò điệp. Cồi sò tùy cỡ lớn nhỏ sẽ có độ giòn mềm khác

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

VIDEO THỰC THỰC TẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT