rạm rang lá lốt

RẠM RANG LÁ LỐT
1 (20%) 1 vote

RẠM RANG LÁ LỐT

Rạm là một loại cua nước lợ, con nhỏ, càng và vỏ có thể ăn được. Mời bạn làm thử món rạm rang lá lốt, thật giòn và thơm mùi lá lốt.

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

VIDEO THỰC THỰC TẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT