tôm chiên xốp

menu24h

TÔM CHIÊN XỐP

Tôm chiên xốp là một trong những món dimsum của người Hoa ( dimsum chỉ những món ăn điểm tâm như bánh há cảo, hoành thánh, xíu mại,...). VẬT LIỆU -

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

VIDEO THỰC THỰC TẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT